Termeni si Conditii

Termeni si conditii

Domeniul www.asimetrix.store este administrat de societatea ASIMETRIX STORE S.R.L. o societate cu răspundere limitată cu sediul în Sat Radu Voda, Str. George Cosbuc nr 410, camera 2, Com Lupsanu, Jud. Calarasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului  sub nr. J51/456/2020, avand cod de înregistrare fiscală 42975280.

 1. DEFINITII si TERMENI

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni vor avea, daca din context nu rezulta altfel, urmatorul inteles:

www.asimetrix.store  este proprietatea ASIMETRIX STORE S.R.L. o societate cu răspundere limitată cu sediul în Sat Radu Voda, Str. George Cosbuc nr 410, camera 2, Com Lupsanu, Jud. Calarasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului  sub nr. J51/456/2020, avand cod de înregistrare fiscală 42975280.

VANZATOR - site-ul www.asimetrix.store

SITE – magazinul online gazduit la adresa web www.asimetrix.store si subdomeniile acestuia

CONTINUT are urmatoarea definitie:

toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
continutul oricarui mesaj trimis Utilizatorilor sau Clientilor prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele acestora, practicate de catre Vanzator pe Site sau de catre un partener contractual al acestuia, intr-o anumita perioada;
date referitoare la Vanzator.

BUNURI – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vanzator Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

UTILIZATOR - persoana fizica care are sau obtine acces la Continutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către Vanzator (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vanzator si acesta, respectiv prin crearea si utilizarea unui Cont pe Site.

CLIENT - Utilizator care efectuează o Comanda pe site, prin intermediul unui Cont sau folosind optiunea de Comandă fără Cont

COMANDA - document electronic, generat ca urmare a accesarii Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite Vanzatorului intentia de a achizitiona Produse de pe Site, cu indicarea expresă a acestora, la pretul si în conditiile mentionate pe Site. Rezervarea unui Produs disponibil pe Site, fara finalizarea Comenzii, nu reprezinta o Comanda.

COMENZI - Lista comenzilor adaugate pe site de către Utilizatori/Clienti regasita în Contul de Client al Utilizatorului/Clientului.

CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur Utilizator accesul la zone restrictionate ale Site-ului.

FAVORITE - sectiunea din Contul utilizatorului care permite Utilizatorului/Clientului să creeze liste cu Produse si Servicii pe care doreste sa le urmareasca în vederea unei eventuale achizitii. Utilizatorul va beneficia de serviciul de urmărire a Produselor si Serviciilor adaugate, si va primi Comunicari Comerciale de la Vanzator legat de produsele adaugate în lista de Favorite, daca Clientul si-a exprimat consimtamantul in acest sens.

LISTA - sectiunea din Favorite în care Utilizatorul/Clientul poate adauga Produsele si Serviciile pe care doreste sa le urmareasca in vederea unei eventuale achizitii.

COS DE CUMPARATURI - sectiune din Contul de Client care permite Utilizatorului/Clientului să adauge Produse sau Servicii pe care doreste sa le achizitioneze la momentul adaugarii sau la un moment dat. In cazul in care Produsele si Serviciile nu sunt achizitionate în momentul adaugarii, prin efectuarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul va beneficia de serviciul oferit de catre Vanzator de urmărire a Produselor si Serviciilor prin primirea de Comunicari Comerciale din partea acestuia, daca Clientul si-a exprimat consimtamantul in acest sens.

PRODUSE CUMPĂRATE RECENT - sectiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona produsele Cumparate folosind acel cont de Client.

COMENTARIILE ȘI REVIEW-URILE MELE - sectiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona Comentariile si Review-urile adaugate de acesta pe site.

COMENTARIU - mentiune lasata de un Utilizator/Client, pe marginea unui Produs, a unui Review sau a unui alt Comentariu.

REVIEW - evaluare scrisă de către Beneficiarul sau Detinătorul unui Produs sau Serviciu de pe site.

CONTRACT - reprezinta o Comandă confirmata si acceptata de catre Vanzator.

DOCUMENT – prezentele Termeni si Conditii

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la Produsele si/sau promotiile desfăsurate de către Vanzator într-o anumita perioada.

COMUNICĂRI COMERCIALE - orice tip de mesaj/notificare (email/SMS/telefon/push notification/ web notification) care pot contine informatii generale sau tematice, informatii, oferte sau promotii cu privire la produsele adaugate în cos, a produselor salvate în Lista de Favorite, informatii cu privire la Servicii si Beneficii, precum si alte comunicari comerciale precum sondaje de opinie sau promovarea unor servicii si produse noi.

UTILIZARE ABUZIVA - reprezinta utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vanzatorului sau societătilor afiliate acestuia.

UTILIZATORII/CLIENTII acestui Site sunt rugati să citeasca cu atenție termenii si conditiile de utilizare urmatoare.

 1. DISPOZITII GENERALE

2.1. Prezentul Document stabileste termenii si conditiile de utilizare a Site-ului si/sau a Continutului acestuia de catre Utilizator si/sau Client.

2.2. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea si/sau vizualizarea Continutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implica aderarea Utilizatorului si/sau a Clientului la acesti ”Termeni si Conditii”, cu exceptia cazului în care Utilizatorul/Clientul vor fi fost informati ca, pentru continutul respectiv, se aplica conditii de utilizare distincte.

2.3. Utilizatorul/Clientul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul/Clientul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor SC ASIMETRIX STORE S.R.L. și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății SC ASIMETRIX STORE S.R.L. sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânzătorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Clientului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

2.4. Utilizatorul/Clientul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea SC ASIMETRIX STORE S.R.L. la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul mesajelor primite de către Utilizator/Client, destinate special acestui scop.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la serviciile oferite de SC ASIMETRIX STORE S.R.L. prin intermediul Site-ului și la primirea newslettere-lor și/sau comunicărilor din partea SC ASIMETRIX STORE S.R.L. de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS, etc).

2.6. Ca urmare a neacceptării acestor ”Termeni și Condiții”, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. va șterge toate datele care fac referire la Utilizator/Client din baza de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese.

2.7. Plasarea unei comenzi de către client este considerată ca o cerere de încheiere a contractului de achiziție cu Vânzătorul (SC ASIMETRIX STORE S.R.L.). Contractul de achiziție cu SC ASIMETRIX STORE S.R.L. se încheie la data acceptării comenzii de către Vânzător, conform prevederilor cuprinse în termenii și condițiile de pe site.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la acești ”Termeni și Condiții” pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SC ASIMETRIX STORE S.R.L.

2.9. Acest Site este adresat doar Utilizatorilor/Clienților persoane fizice cu varsta minimă de 16 ani, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții. Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul confirmă că a citit și a acceptat Termenii și Condițiile și că îndeplinește condițiile pentru formularea respectivei Comenzi.

 1. Politica de vânzare online

3.1. Dispoziții generale

3.1.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permisă oricărui Utilizator și/sau Client.

3.1.2. În baza înregistrării clienților pe www.asimetrix.store, va fi creat un cont de client, care poate fi utilizat pentru cumpărături în magazinul online www. asimetrix.store (denumit în continuare "Contul de utilizator"). În cazul în care interfața web permite magazinului, clientul poate, de asemenea, să comande bunuri fără a fi necesară înregistrarea din interfața web a magazinului.

3.1.3. În momentul în care utilizatorul se înregistrează pe site și comandă bunuri, acesta trebuie să furnizeze toate datele corect. Orice modificare a datelor clientului, vor fi afișate în Contul de utilizator. Datele furnizate de Client în Contul de utilizator la momentul plasării unei comenzi vor fi considerate cele corecte de către Vânzător.

3.1.4. Accesul în Contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parola pe care utilizatorul a folosit-o la crearea contului. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor necesare pentru a-și accesa Contul de utilizator și recunoaște că niciuna dintre entitățile implicate în operarea site-ului www.asimetrix.store nu este responsabilă pentru încălcarea acestei obligații de către client/utilizator.

3.1.5. Clientul nu are dreptul să permită utilizarea Contului de utilizator de către terți.

3.1.6. Contul de utilizator poate fi anulat, mai ales atunci când clientul nu își utilizează mai mult timp acest cont sau în cazul în care clientul își încalcă obligațiile care îi revin în baza Contractului de vânzare (inclusiv termenii și condițiile disponibile pe site-ului).

3.1.6. Clientul înțelege că este posibil ca accesarea Contului de utilizator să nu fie posibilă în anumite cazuri, în special în cazul în care se execută lucrări ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului Vânzătorului, întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

3.1.7. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți/Utilizatori.

3.1.8. Pentru motive justificate, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. își rezervă dreptul de a limita posibilitatea Clientului/Utilizatorului de a lansa Comenzi pe Site și/sau de a utiliza anumite modalități de plată și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în cazul în care consideră că, prin conduita sau activitățile Clientului/Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SC ASIMETRIX STORE S.R.L. și/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.1.9. Accesând Site-ul, Utilizatorul este responsabil pentru toate operațiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului și parolei personale. SC ASIMETRIX STORE S.R.L. nu răspunde pentru greșelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului și parolei Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. nu răspunde pentru securitatea și confidențialitatea contului și parolei Utilizatorului in acest context.

3.2. Produse

3.2.1. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

3.2.2. Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal și nu vor putea fi comercializate ulterior achiziționării acestora de la Vânzător.

3.2.3. Vânzătorul va putea limita, unuia sau mai multor Clienți/Utilizatori, capacitatea de achiziționare a unor Produse disponibile pe Site la un moment dat, în condițiile menționate în prezentul Document.

3.2.4. Informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (inclusiv imagini și descrieri ale acestora) nu reprezintă o obligație contractuală din partea SC ASIMETRIX STORE S.R.L., acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.2.5. În prezentarea Produselor disponibile pe Site, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse sau accesorii, care se poate să nu fie incluse în costurile Produselor respective. Cu toate acestea, descrierea Produselor va cuprinde mențiuni clare referitoare la articolele incluse in prețul Produselor respective,

3.2.6. Clientul are opțiunea de a alege produsul oferit de Vânzător introducând numele produsului sau o parte din nume în caseta de căutare www. asimetrix.store. După selectarea produsului de către Client, www. asimetrix.store va oferi o listă de oferte relevante corespunzătoare solicitării/căutarii clientului. Lista de oferte/produse este organizată în funcție de popularitate, de prețul produselor, de cât de relevante sunt sau în ordine alfabetică.

3.2.7. Pentru fiecare ofertă/produs, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. va  furniza cel puțin următoarele informații:

- numele produsului;

- fotografia produsului; pot fi utilizate și fotografii, care pot varia, de exemplu culoarea produsului; însă descrierea textului ofertei/produsului este întotdeauna decisivă pentru evaluarea conformității produselor cu o anumită ofertă;

- specificațiile produsului;

- prețul produsului și al serviciului - este întotdeauna menționat ca prețul cu toate taxele incluse, excluzând costul transportului bunurilor către client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în ofertă;

3.2.8. În afară de prețul produsului, oferta poate include și prețul transportului său către client sau în funcție de diferitele moduri de transport agreate de SC ASIMETRIX STORE S.R.L., conform mențiunilor de pe Site.

3.2.9. După selectarea unei oferte specifice, clientul adaugă produsul într-un coș de cumpărături al cărui conținut poate fi verificat/ modificat / corectat de client înainte de a trimite comanda.

3.2.10. În coșul de cumpărături, clientul are afișate întotdeauna toate bunurile adăugate în coș, prețul afișat al fiecărui produs, cantitatea de articole individuale (bucăți), totalul tuturor produselor adăugate în coș conform prețului unitar afișat și cantității comandate și costurile de expediere ale produselor comandate.

3.2.11. Plasarea unei comenzi de către client este considerată ca o cerere de încheiere a contractului de vânzare cu Vânzătorul / SC ASIMETRIX STORE S.R.L.. După plasarea comenzii, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. înregistrează comanda și trimite un e-mail la adresa introdusă de client atunci când a plasat comanda. Prin înregistrarea comenzii de către SC ASIMETRIX STORE S.R.L. contractul nu se consideră încheiat. Comanda trebuie acceptată de către SC ASIMETRIX STORE S.R.L., urmând ca după acceptare să se transmită o confirmare către client.

3.2.12. Clientul recunoaște că drepturile și obligațiile individuale care decurg din Contractul de Vânzare, dreptul de retragere din Contractul de Vânzare, livrarea Produsului, Garanția Calității Produsului, Revendicarea, Răspunderea SC ASIMETRIX STORE S.R.L. - în calitate de Vânzător, Garanția Prețului de Achiziție și alte reclamații legate de relația contractuală între client și SC ASIMETRIX STORE S.R.L. sunt cuprinse în prezentul document.

 

3.3. Prețul Produselor

3.3.1. Toate prețurile aferente Produselor afișate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ toate taxele excluzând costul transportului bunurilor către client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în ofertă. În cazul Produselor aflate la promoție, prețurile barate afișate pe Site în dreptul Produselor participante la promoție reprezintă prețul Produsului, valabil anterior aplicării reducerii de preț.

3.3.2. În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site este mai mic decât preţul real de comercializare al unui Produs practicat de către Vânzător la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Produse au fost afișate în mod greșit, inclusiv din cauză că detaliile au fost introduse/preluate greșit în baza de date a Vânzătorului, Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și va informa Clienții despre preţul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de către Vânzător, în cel mai scurt timp posibil. Ne alocăm dreptul de a nu livra produsele respective (ale căror preț si/sau specificații au fost eronat afișate), dacă livrarea nu s-a efectuat încă. 

3.3.3. Plata Produselor comandate se va efectua: în avans (obligatoriu pentru livrari in afara teritoriului Romaniei) prin transfer bancar / plata cu cardul pe site / depunere numerar in contul Vânzatorului sau numerar/card la livrare (plata cu cardul la livrare se face in functie de posibilitatea de incasare pusa la dispozitie de curier)

3.3.4. Produsele comandate se vor livra doar după acceptarea comenzii de către Vânzător. Produsele platite in avans vor fi considerate achitate la data creditării contului SC ASIMETRIX STORE S.R.L. cu suma reprezentând contravaloarea integrală a acestora. Facturarea Produselor achiziționate se face exclusiv în RON. Produsele pot fi achiziționate și de către persoanele juridice, atât timp cât acestea nu desfășoară activități similare și sau intermediază cumpărarea pentru alte companii cu același profil ca SC ASIMETRIX STORE S.R.L.

3.3.5. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, Vânzătorul debitează contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea Produselor comandate. Autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul procesatorului de plăți (mobilPay, Viva Wallet). Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci din România sau din alte țări cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

3.3.6. Vânzătorul nu este și nu va putea fi ținut responsabil pentru orice cost suplimentar suportat de către Client în cazul plăților online, cum ar fi dar fără a se limita la comisioane bancare, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Toate costurile astfel generate vor fi suportate în mod exclusiv de către Client.

3.3.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra Produselor pentru care a acceptat comanda până la achitarea integrală a preţului  Produselor de către Client.

3.3.8. Pentru fiecare Comandă, costul transportului va fi indicat separat. Costurile de livrare vor fi în sarcina Clientului, cu excepția Comenzilor a căror valoare totală depășește 400 (patru sute) lei, adica pentru comenzi de minim 400lei, caz în care acestea vor fi suportate de către Vânzător. Orice alte costuri legate de transport ce vor interveni între transportator şi Client după ce Produsele vor fi fost livrate de către Vânzător vor reveni în sarcina exclusivă a Clientului. Pentru o comandă care se poate accepta numai parțial, Vânzătorul va anunța clientul dacă e necesară retrimiterea comenzii în măsura în care costul de livrare trece în sarcina Clientului și trebuie agreat de către acesta.

3.4. Comanda

3.4.1. Clientul poate transmite Comenzi pentru Produsele comercializate de către Vânzător pe Site, prin adăugarea Produsului dorit în coșul de cumpărături, telefonic - prin comunicarea detaliilor necesare agentului responsabil, prin e-mail, chat sau rețelele sociale. O comandă nu va fi considerată finalizată, decât în momentul în care Vânzătorul trimite confirmarea înregistrării acesteia pe e-mail. In cazul comenzilor plasate telefonic, comanda se considera finalizata la momentul la care Clientul valideaza comanda, dupa confirmarea acesteia pe e-mail de catre Vanzator (prin trimiterea unui e-mail de confirmare a înregistrării, etc). 

3.4.2. La momentul accesării coșului de cumpărături, Produsele adăugate în acesta vor fi afișate, pentru a fi confirmate de către Client. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături nu generează automat înregistrarea comenzii și, respectiv, nu determină rezervarea automată a Produsului/Produselor din coș. După verificarea produselor pe care Clientul intenționează să le comande, Clientul isi va exprima optiunea privind modalitatea de livrare si modalitatea de plata si va completa formularul de comandă cu detaliile pentru livrare și facturare, respectiv nume şi prenume Client, adresa de livrare/facturare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Dupa completarea datelor de mai sus, Clientul va putea efectua comanda prin accesarea butonului pentru finalizare comanda. Prin accesarea butonului pentru finalizare comanda, Clientul recunoaste si accepta ca aceasta actiune poate implica o obligatie de plata – in functie de confirmarea / infirmarea comenzii de catre Vanzator.

3.4.3. Clientul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării Comenzii. Emailul primit de către Client, după plasarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. În situaţia în care Clientul a selectat plata cu cardul, acesta va primi un e-mail suplimentar pentru confirmarea plăţii.  În cazul în care comanda nu poate fi acceptată (procesarea comenzii are loc, în general, într-un termen de 24 de ore) suma de bani plătită va fi restituită în contul dumneavoastră în cel mult 7 zile de la data anunțului transmis de Vânzător.

3.4.4. Comanda se consideră finalizată doar la momentul confirmării înregistrării acesteia în mod expres de catre Vânzător. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Clientul înțelege că pe Site pot fi plasate mai multe comenzi, de la mai mulți clienți, în același timp, în timp ce produsele adăugate în coș nu sunt rezervate înainte de trimiterea comenzii de către client. De asemenea, în pofida măsurilor întreprinse de Vânzător, pot exista întârzieri de preluare a informației dinspre sistemul informatic unde sunt importate date actualizate privind stocul de către interfața platformei de comerț online la care Clientul are acces sau pot apărea unele erori la determinarea stocului fizic de produse al Vânzătorului și/sau la introducerea/importarea de date privind stocul de pe Site. Clientul va fi informat de către Vânzător despre apariția unor astfel de situații (lipsa anumitor produse din stocul fizic), fără întârziere, pe suport durabil de exemplu e-mail.


3.4.5. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului în vederea acceptării comenzii și/sau executării contractului intervenit între Vânzător și Client.

3.4.6. Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător pe suport durabil, de exemplu email, doar la momentul validarii Comenzii de către Client și acceptarea comenzii de către Vânzător. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care a fost acceptată comanda plasată de către Client, urmând a se transmite acestuia o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care este informat că produsul a fost expediat. În situația în care comanda înregistrată nu poate fi acceptată, integral sau parțial, de către Vânzător, indiferent de motiv, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație, fără întârziere, și se vor rambursa sumele plătite în avans (după caz) în cel mult 7 zile de la data anunțului transmis de Vânzător.

În cazul în care nu se poate onora un contract încheiat din cauza că stocul fizic de produse e insuficient în raport cu cantitatea comandată, produsul nu mai e disponibil imediat (întârzieri de livrare față de termenul convenit), a fost depistată o eroare tehnica ori  sunt constatate neconformități în momentul procesului de expediere a produselor, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație și, dacă părțile nu se înțeleg astfel, i se vor rambursa sumele plătite în avans pentru acel(e) produs(e) în cel mult 7 zile de la încetarea contractului .

Vânzătorul poate denunța unilateral Comanda acceptată, printr-o notificare prealabilă transmisă Clientului printr-un email sau orice mijloc de comunicare ales de către Vânzător care face posibilă primirea comunicării de către client, fără a putea fi obligat la plata de despăgubiri, în cazul în care:

- în caz de plată online, banca emitentă a cardului Clientului nu acceptă plata sau procesatorul de carduri agreat de Vânzător nu validează tranzacția, indiferent de motiv;
- În caz de plată prin bancă (Ordin de Plată / depunere numerar), dacă suma datorată de Client nu este depusă în contul indicat pe site in termen de 24 de ore de la data finalizarii și înregistrării Comenzii;
- datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;
- activitatea Clientului pe Site produce și/sau poate produce daune de orice natură, prejudiciază în orice fel Site-ul, Societatea și/sau partenerii acesteia;
- produsele comandate nu mai sunt în stocul Vânzătorului și nici al furnizorului său;

3.4.7. Toate Comenzile Clientului și stadiul acestora vor fi salvate în Contul creat de Client, la rubrica ”Comenzile mele” și vor putea fi vizualizate de acesta oricând va considera de cuviință.

3.4.8. Disponibilitatea unui Produs sau Serviciu va fi afișată în Site.
 

Disponibilitatea afisată se bazeaza pe stocuri scriptice.  Disponibilitatea efectivă a produselor în vederea livrării lor va fi confirmată odată cu transmiterea e-mailului privind acceptarea comenzii.

3.4.9. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești Termeni și Condiții și că este de acord cu acești Termeni și Condiții.

3.4.10. Dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare:

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract de achiziție fără a da nici un motiv, în termen de 14 zile.Termenul de retragere expiră la 14 zile de la data la care dvs. sau o terță parte pe care ați desemnat-o, cu excepția curierului, ați preluat bunurile.În exercitarea dreptului de retragere, vă rugăm să ne comunicați decizia dvs. de retragere din contractul de cumpărare printr-o declarație clară  prin poștă sau e-mail folosind datele de la sectiunea Contact. În acest scop, puteți utiliza un model de formular de retragere din contract. Puteți completa și trimite un model de formular de retragere din contractul de vânzare-cumpărare sau orice altă declarație de retragere din contractul de vânzare-cumpărare. Dacă veți alege opțiunea e-mail, vă vom confirma cu promptitudine primirea cererii retragerii din contarctul de vânzare-cumpărare prin e-mail. Termenul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare este valabil dacă trimiteți înștiințarea de exercitare a dreptului de retragere din contractul de cumpărare, înainte de expirarea termenului de retragere.

3.4.11. Consecințele retragerii din contract:
În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare, vă vom restitui toate plățile efectuate în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare, adică prețul de achiziție. Acest lucru nu se aplică costurilor suplimentare dacă ați ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă normală de livrare, pe care o oferim, nici pentru costurile serviciilor auxiliare, dacă acestea au făcut obiectul contractului și dacă a avut loc prestarea lor completă.

Plățile vă vor fi rambursate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile după primirea notificării dvs. de retragere din acest contract de vânzare-cumpărare. Achitarea lor se va face prin transfer bancar folosind datele furnizate în mod explicit la exercitarea dreptului de retragere. Returnarea plății pentru bunurile achiziționate de către dvs. se va face numai după ce mărfurile vor fi fost returnate la adresa noastră si au fost verificate.Trimiteți-ne bunurile înapoi sau aduceți-le la sediul companiei fără întârzieri nejustificate în cel mult 14 zile de la data începerii termenului de exercitare a dreptului de retragere.

Bunurile nu pot fi returnate cu ramburs. În cazul în care bunurile sunt returnate prin ramburs coletele nu vor fi ridicate.


Termenul de retur este considerat îndeplinit atunci când trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Dvs. veți suporta cheltuieli de returnare.

Rețineți că, în cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare, sunteți responsabil pentru orice devalorizare ca urmare a deteriorării bunurilor din momentul livrării lor și până în momentul preluării acestora de către firma noastră.

3.5 Livrarea Produselor

Va rugam sa accesati sectiunea "livrare" de pe site.

LIVRAREA PRODUSELOR

Predarea produselor catre firma de curierat rapid se face in 1-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii online, in functie de dinamica stocurilor.

Pentru orice localitate din Romania firma de curierat rapid livreaza coletul in 1-2 zile lucratoare din momentul ridicarii coletului.

Livrarile cu plata ramburs se fac EXCLUSIV pe teritoriul Romaniei.

 

LIVRARE GRATUITA pentru orice comanda pe tritoriul Romaniei

3.6 RETURUL PRODUSELOR

CUM SE POT RETURNA PRODUSELE ACHIZITIONATE ONLINE?

Returul se face exclusiv online (nu trebuie sa sunati, in prealabil, la numarul pentru Relatii Clienti)! 

Toate produsele comercializate online de https:// asimetrix.store sunt supuse conditiilor de garantie in conformitate cu legislatia in vigoare. Cumparatorul, persoana fizica, poate returna produsele https:// asimetrix.store, achizitionate la distanta, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, in baza unei notificari scrise in prealabil. Adresa pentru retur este: Str Industriei nr 8, Lehliu Gara, Calarasi, Cod postal 915300, Tel 0728888808
*Coletele livrate la sediul social al firmei, inscris pe factura, sau la alte adrese, nu vor putea fi ridicate de la curier si se vor intoarce la expeditor. 

Va rugam sa trimiteti coletul DOAR insotit de o notificare transmisa pe e-mail:

asimetrix.store@gmail.com

 

Cum transmit notificarea de retur? Trimite-ne un e-mail care sa cuprinda urmatoarele informatii:

- nume si prenume Cumparator

- numar comanda

- contul IBAN in care se vor returna banii. Contul IBAN trebuie scris in corpul e-mailului, nu acceptam poze dupa documente bancare sau dupa alte documente personale sau oficiale. Pentru livrarile nationale, in cazul in care contravaloarea facturii a fost platita in lei, este obligatoriu sa ne transmiteti un cont al unei banci din Romania. Returul se poate plati intr-un cont international doar daca plata a fost facuta in contul nostru de EURO. Pentru o procesare eficienta a returului NU TRIMITETI contul IBAN in colet scris pe foaie, ci prin e-mail impreuna cu celelalte informatii enumerate mai sus.

- denumirea produselor returnate si numarul de produse din fiecare sortiment.

- motivul pentru care doriti sa returnati produsul (Optional)

Produsele vor fi returnate DOAR printr-o firma de curierat la adresa Str Industriei nr 8, Lehliu Gara, Calarasi, Cod postal 915300, Tel 0728888808, neutillizate, insotite de etichete si de un document care sa ne ajute sa identificam coletul (copie dupa comanda sau un bilet cu numarul de comanda, data comenzii si numele pe care este inregistrata comanda), obligatoriu in ambalajul in care le-ati primit. In caz contrar, ele vor fi reexpediate clientului. Comanda pentru curier o plasati dvs. la orice companie doriti (exclus Posta). Va rugam sa nu trimiteti coletele fara un element scris de identificare in interior, acestea nu pot fi identificate si nu pot fi trimise la plata pana la primirea unor noi informatii de identificare de la client (de exemplu numarul de AWB, denumirea expeditorului de pe AWB, etc). 

NU acceptam coletele aduse personal
Firma care administreaza brandul ASIMETRIX işi rezerva, conform O.G. 130/2000, dreptul de a nu accepta retururi pentru produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intima, costume de baie, bijuterii, ceasuri, ochelari de soare, produse din piele, genti, portofele şi in general alte accesorii.

CUM SE PROCEDEAZA IN CAZUL RETURULUI SI CINE ACHITA CONTRAVALOAREA RETURULUI? 
Ambalati corespunzator intr-un singur colet produsele pe care doriti sa le returnati. Asigurati-va ca ati pus in colet toate accesoriile, daca este cazul. Nu vom accepta returului unui produs caruia ii lipsesc accesoriile, care are urme de purtare, este murdar sau deteriorat. Returul produselor se poate face doar cu SIGILIUL si cu eticheta intacte (fara urme de rupere, fortare, lipire, etc.), in caz contrar returul dvs nu va fi acceptat. Sigiliul este atasat de produs intr-o zona vizibila care permite probarea produsului fara niciun impediment dar nu si purtarea acestuia in public. In cazul in care veti rupe sigiliul si implicit eticheta, renuntati la dreptul dvs legal de a returna produsul. 

Toate coletele retur sunt receptionate de la curier si verificate intr-o camera monitorizata audio/video. Imaginile vor fi folosite ca proba (vor fi puse la dispozitia autoritatilor) in cazul unei contestatii/reclamatii privind starea produselor returnate.

In cazul in care, dintr-o eroare, ati primit un produs fara eticheta si sigiliu de retur este obligatoriu sa sesizati acest aspect pe e-mail sau telefonic in maximum 12 de ore de la receptia produsului. Vom trimite noi curierul sa ridice produsul neetichetat de la dvs in aceeasi zi. In acest fel, nu va putea exista suspiciunea ca produsului a fost purtat. Reclamatiile in legatura cu acest aspect facuta dupa 12 ore de la receptia coletului, nu vor fi luate in considerare. 
Va rugam sa va asigurati ca produsele returnate vor fi receptionate de noi in termen de maxim 14 zile calendaristice. Ne rezervam dreptul de a refuza coletele ce nu indeplinesc conditiile sus mentionate. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de catre client, iar rambursarea contravalorii produsului se va face, in cont, in termen de maximum 14 zile de la receptionarea coletului retur. Nu acceptam colete trimise cu valoare ramburs sau cu plata transportului la noi! Returnarea banilor se face intr-un cont bancar, clientul fiind obligat sa ne comunice in scris contul bancar (IBAN) in care doreste returnarea banilor si titularul acestuia. 

Cum se pot returna produsele achitate cu voucher/cod discount
In cazul produselor achitate online cu Voucher (cod), acestea se pot returna doar in schimbul emiterii altui voucher, cu aceeasi valoare. In urma returului, voucherul NU poate fi convertit in bani. Daca produsul/produsele achizitionate online sunt achitate partial cu voucher si diferenta cu cardul sau ramburs la curier, in cazul unui retur, vi se va restitui, conform politicii de retur, doar suma achitata cu cardul sau ramburs (mai putin contravaloarea livrarii, daca este cazul, care nu face subiectul returului). Pentru contravaloarea voucherului folosit va fi emis un nou cod de discount. Veti fi informat despre valabilitatea acestuia.
In cazul in care doriti sa returnati un produs caruia i s-a aplicat un discount in baza unui cod promotional sau personalizat, vi se va restitui doar suma achitata cu cardul sau ramburs la curier (mai putin contravaloarea livrarii, daca este cazul, care nu face subiectul returului).  

Cum se pot returna produsele care fac parte dintr-un pachet promotional?

Produsele achizitionate in baza unui pachet promotional de tipul 1+1 cu discount, se pot returna doar impreuna. In cazul in care clientul alege sa pastreze doar unul dintre produsele care fac obiectul ofertei, acesta nu mai va mai beneficia de discount si va fi refacturat la pretul intreg afisat pe site in momentul notificarii de retur.

​CUM SE POATE INLOCUI UN PRODUS?

Clientul poate returna produsele livrate ce nu ii satisfac asteptarile, spre a fi inlocuite cu altele in termen de 14 de zile calendaristice, acest retur urmand regimul unei comenzi obişnuite. Pentru inlocuirea produslui este necesar sa trimiteti prin curier produsul pe care doriti sa il schimbam, pentru a fi receptionat si verificat. NU TRIMITETI COLETUL CU SCHIMB LA CURIER! Abia apoi putem expedia noul produs comandat. Costurile tur-retur pentru schimbul produsului sunt achitate de catre client!
In cazul in care clientul doreste si solicita, in scris print-un e-mail, acest lucru, putem trimite noi curierul sa ridice produsul care urmeaza sa fie inlocuit. Dupa ce produsul ajunge la noi si este verificat, vom expedia coletul cu produsul/produsele solicitate pentru schimb. In acest caz, clientul va achita 25 lei, contravaloarea transportului tur/retur. Contravaloarea curierului se factureaza si se achita direct la curier, atunci cand clientul primeste coletul cu produsul de schimb. Pentru a evita, pe cat posibil, o astfel de situatie, va rugam sa consultati tabelul de marimi si sa va masurati corect circumferintele bust, talie si soldului! In plus, va recomandam sa va uitati atent in poze la toate detaliile produselor si sa cititi integral descrierea. Schimbul NU se poate face in sistem ramburs prin curier, fara verificarea produsului ce urmeaza sa fie schimbat! In cazul in care noul produs solicitat nu este disponibil, in termen de 14 zile calendaristice de la receptionarea coletului initial, vom returna contravaloarea produsului. 

GARANTIA PRODUSELOR ASIMETRIX:

Perioada de garantie legala a produselor de imbracaminte si accesorii este de 30 de zile de la data achizitiei produsului. In conditii normale de utilizare aceste produse sunt garantate pentru orice defect de fabricatie. Toate produsele reclamate vor fi supuse expertizei de specialitate. Garantia se acorda exclusiv pentru defecte de fabricatie, nu si in cazul in care produsul de imbracaminte este agresat de un factor extern (bijuterii, unghii, obiecte de mobilier, catarame, etc), agatat sau zgariat. Conform dispozitiilor Legii nr. 449/2003, la achizitionarea produsului, vanzatorul are obligatia de a explica modul de intretinere a produsului furnizat. Garantia se acorda doar in cazul in care cumparatorul a curatat/spalat produsul conform instructiunilor inscrise pe eticheta. 
Va rugam sa verificati cu atentie produsele cand le primiti! In cazul in care, dintr-o eroare, primiti un produs cu care prezinta un defect (tesatura cu defect: fir tras, pete, diferente de nuante, etc sau cusaturi executate gresit) este obligatoriu sa sesizati acest lucru in 30 de zile calendaristice, inainte sa rupeti sigiliu si eticheta. Reclamatiile ulterioare (dupa ce produsul a fost purtat) nu vor mai fi luate in considerare! 
In cazul in care primiti, dintr-o eroare, alt produs in colet decat cel comandat sau produsul comandat nu are toate accesoriile specificate in descrierea de pe magazinul online, este obligatoriu sa sesizati acest lucru, in scris la adresa de e-mail din sectiunea contact,  in termen de maximum 24 de ore de la receptia coletului. Reclamatiile ulterioate nu vor mai fi luate in considerare.
Alte situatii in care un produs textil isi pierde garantia:
- daca asupra lui intervine uzura morală şi uzura fizică normală dupa purtari multiple
- daca produsul nu este curatat/spalat conform indicatiilor de pe eticheta de compozitie atasata produsului. 
- decolorarea produsului sau a părţilor componente ale acestuia în urma expunerii la factori de mediu (soare, alte surse puternice de căldură, umiditate excesiva, etc.)
- defecte produse de transport, manipulare şi depozitare a produsului în condiţii improprii (temperatură şi umiditate excesive, etc.)
- defecte cauzate de utilizarea neadecvată sau incorectă a produsului
- intervenţia efectuata asupra produsului de persoane neautorizate inclusiv in cazul in care produsul este modificat la un atelier de retus - daca sunt refacute cusaturi sau ii este modificata forma.
- daca produsul este fortat atunci cand este imbracata de o persoana careia nu ii este potrivita marime. Daca marimea produsului nu este potrivita pentru dvs. puteti solicita oricand schimbul sau returul produsului in conditiile detaliate mai sus. 
Clientul are obligatia sa verifice integritatea produsului, aspectul exterior si prezenta in ambalaj a accesoriilor produsului inainte de prima purtare, in termen de 24 de ore. Orice reclamatie ulterioara referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioara nu va fi luata in considerare.
Garantia se va acorda prin: repararea produsului, inlocuirea produsului sau returnarea contravalorii produsului, daca nici repararea, nici inlocuirea nu sunt posibile.
In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea transportului pentru returul produsului reclamat ca fiind defect si a manoperei de investigare a produsului reclamat a fi afectat de vicii ascunse.

Conditiile de garantie comerciala sunt formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata si modificata prin OG nr. 9/2016 și ale OG nr. 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata și modificata.

CLIENTII PERSOANE JURIDICE (SOCIETATI COMERCIALE)

Conform legislatiei in vigoare, persoanele juridice (societatile comerciale) nu au calitate de consumator si, in aceste conditiile, nu beneficiaza de dreptul de retur. Pentru persoanele juridice (societati comerciale) care achizitioneaza online produsele noastre oferim dreptul de a le schimba in termen de 14 zile calendaristice cu alte articole cu valoare mai mare (se achita diferenta) sau similara. 

PRODUSELE ACHIZITIONATE DIN MAGAZINELE FIZICE 

In cazul cumparaturile efectuate in magazinele fizice (unde clientii au posibilitatea sa probeze si sa verifice produsele achizitionate), clientii au obligatia sa se informeze in legatura cu politica de schimb/retur a fiecarui magazin in parte. Politica este afisata in loc vizibil in locatie! Legislatia in vigoare nu obliga comerciatii sa accepte returul in cazul cumparaturilor directe asa ca fiecare comerciant, care comercializeaza produsele ASIMETRIX, are libertatea sa isi stabileasca propria politica. Va rugam sa nu trimiteti, retur prin curier, produsele achizitionate in magazinele fizice (cu bon fiscal). Aceste returul nu vor fi acceptate si coletele vor fi reexediate, contracost, la adresa de pe AWB.   

Toate clauzele si conditii din Politica de Schimb/Retur sunt prevazute in - Ordonanta nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanta - Lege nr. 51 din 21/01/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanta - Prezenta OUG 34/2014 reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. 

Conform legislatiei in vigoare, aveti la dispozitie TELEFONUL CONSUMATORILOR - 0219551 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal / Politica de confidentialitate

Te rugăm să parcurgi pagina "Politica de confidentialitate" cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site.

Domeniul www.asimetrix.store este administrat de societatea ASIMETRIX STORE S.R.L. o societate cu răspundere limitată cu sediul în Sat Radu Voda, Str. George Cosbuc nr 410, camera 2, Com Lupsanu, Jud. Calarasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului  sub nr. J51/456/2020, avand cod de înregistrare fiscală 42975280.

Garantam securitatea si confidentialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

Furnizarea datelor personale nu implica nicio obligatie din partea Utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita oricand stergerea datelor personale din baza de date.

https:// asimetrix.store va respecta informatiile confidentiale pe care le-ati furnizat si NU va vinde, NU va inchiria si NU va face barter cu datele personale ale clientilor săi.

https:// asimetrix.store solicita nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clientii sai in scopul finalizarii comenzilor cat mai corect si rapid.

https:// asimetrix.store isi rezerva dreptul de a anula comenzile incomplete sau facute fara informatii de baza ca telefon de contact.

Protectia datelor personale

In conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca https:// asimetrix.store poate colecta date cu caracter personal si date cu caracter special, cu acordul voluntar al Utilizatorului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta. Compania conditioneaza de confirmare telefonica expedierea primei comenzi pentru un Cumparator nou, pentru conformitatea datelor;
 • ulterior plasarii Comenzii sau crearii unui Cont, pentru transmiterea de informatii privind produsele, perioadele de livrare, anulari sau a probleme de orice natura referitoare la Comanda sau un contract, precum si in legatura cu Lista de dorinte;
 • trimiterea de Comunicari comerciale, in format electronic (email) sau telefonic (apel telefonic, sms);
 • usurarea modului de efectuare a comenzilor viitoare
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului sau plasarea unei Comenzi, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul expres si neechivoc ca https:// asimetrix.store sa colecteze si sa administreze datele sale cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, precum si sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractuali ai https:// asimetrix.store, in vederea prelucrarii respectivelor date. Partenerii https:// asimetrix.store sunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001 si au incheiat cu https:// asimetrix.store un angajament de confidentialitate. Clientul are dreptul de a obtine de la https:// asimetrix.store, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, comunicata prin posta sau pe adresa de email:

 1. confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
 2. rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, sau a datelor incomplete sau inexacte;
 3. notificarea catre partenerii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform punctului 2, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Compania nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Cumparatorului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

Alte prelucrari de date

https:// asimetrix.store poate sa colecteze date ca adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare etc. furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site. Aceste date vor fi folosite pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic.

Daca Utilizatorul / Clientul are intrebari sau intampina probleme in timpul utilizarii serviciilor noastre de prelucrare a datelor, aceasta are posibilitatea de a lua legatura cu https:// asimetrix.store prin caile de contact indicate pe site (telefon, e-mail, etc.).

https:// asimetrix.store va sterge toate datele care ii sunt comunicate prin e-mail, mesaje, telefon, Facebook etc., alaturi de numele si adresa, precum si de orice alte date cu caracter personal ale persoanei vizate, comunicate voluntar de aceasta, in termen de cel mult 50 de luni de la momentul transmiterii acestor date.

Clientul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre https:// asimetrix.store a unei cereri scrise, datata si semnata, comunicata prin posta sau pe adresa de email, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare sau un Contract in desfasurare.

Clientul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare prin transmiterea catre https:// asimetrix.store a unei cereri scrise, datata si semnata, prin posta sau pe adresa de email, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

In conditiile in care, ulterior crearii unui Cont, nu mai doriti ca https:// asimetrix.store sa foloseasca datele dumneavoastra personale, va rugam sa ne transmiteti o cerere scrisa, datata si semnata, prin posta sau pe adresa de email. In acest caz contul utilizator al dumneavoastra va fi sters din serverele https:// asimetrix.store, iar datele dumneavoastra personale vor fi anonimizate, fiind utilizate in continuare in scopuri statistice. 

Protectia datelor

https:// asimetrix.store va planifica si executa operatiunile de prelucrare a datelor astfel incat sa asigure protectia intimitatii persoanelor vizate.

https:// asimetrix.store va asigura securitatea datelor (protectie cu parola, antivirus), va lua toate masurile tehnice si organizatorice si va implementa regulile procedurale care sunt necesare pentru a respecta prevederile legilor privind protectia datelor si a confidentialitatii.

https:// asimetrix.store va proteja datele aplicand masurile adecvate mai ales impotriva urmatoarelor:

 •         acces neautorizat,
 •         modificare,
 •         transmitere,
 •         publicare,
 •         stergere sau distrugere,
 •         distrugere sau stergere accidentala,
 •         indisponibilitate cauzata de schimbarea tehnicii aplicate,

Pentru a impiedica accesul neautorizat la datele cu caracter personal, modificarea si publicarea neautorizata sau utilizarea neautorizata a acestora, https:// asimetrix.store va asigura urmatoarele:

 •         crearea si functionarea unui mediu informatic, tehnic adecvat,
 •         selectarea controlata, supravegherea angajatilor sai, implicati in furnizarea serviciului,
 •         elaborarea unor reguli procedurale pentru operare, gestionarea riscurilor si furnizarea serviciilor.

Sistemul informatic al https:// asimetrix.store si al furnizorului de spatiu de stocare al acestuia asigura protectie, printre altele, impotriva urmatoarelor: frauda informatica, spionaj, virusi informatici, spam-uri si alte amenintari.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre institutiile Statului - Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului - in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Newsletter și comunicari comerciale

5.1. Orice Utilizator sau Client care își creează un cont pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea de newslettere și/sau Comunicari Comerciale din partea Vânzătorului, transmise prin poșta electronică (e-mail), SMS și/sau apel telefonic.

5.2. Acordul exprimat prin bifarea opțiunii de acord pe Site va reprezenta consimțământul expres și neechivoc al Clientului/Utilizatorului cu privire la primirea de Newslettere și/sau Comunicari Comerciale din partea SC ASIMETRIX STORE S.R.L.

5.3. Utilizatorul/Clientul va putea renunța în orice moment la primirea de newslettere și/sau Comunicari Comerciale, prin oricare din următoarele modalități:

accesarea link-ului de dezabonare, special destinat de la finalul newsletter-ului și/sau Comunicari Comerciale primite;
folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client pentru modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau Comunicari Comerciale;
contactarea SC ASIMETRIX STORE S.R.L., utilizând instrumentele dinsponibile pe Site în secțiunea Contact, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau Comunicari nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

5.5. SC ASIMETRIX STORE S.R.L. își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau Comunicari Comerciale, precum și dreptul de a restricționa accesul unui abonat la newsletter și/sau de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter și/sau Comunicari Comerciale în cazul în care va considera că acesta, prin atitudinea sa, încalcă prevederile prezentului Document, periclitează Site-ul și/sau imaginea Vânzătorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia, fără vreo notificare prealabilă sau angajament ulterior din partea Societății.

5.6. Toate drepturile cu privire la conținutul newsletter-ului și/sau al alertelor transmise de către Vânzător aparțin Societății.

5.7. Newsletter-ul va putea fi retrimis de abonați către terțe persoane, pe propria răspundere, fără a modifica structura sau conținutul mesajelor în cauză. În acest caz se va considera că terțele persoane în cauză au fost informate de către abonați cu privire la prevederile prezentului Document, fara ca SC ASIMETRIX STORE S.R.L. sa aiba vreo obligatie fata de aceste persoane, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor acestora cu caracter personal

 1. Dreptul de autor

6.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul www. asimetrix.store, este proprietatea exclusivă a SC ASIMETRIX STORE S.R.L. și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

6.3. Orice fel de informații transmise de Utilizator către Societate prin intermediul Site-ului, altele decat cele legate de procesul de cumpărare-vânzare a unor Produse și date cu caracter personal ale Utilizatorului, conferă Societății dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a distribui, prin orice mijloc media, oriunde aceste informații.

 1. Dispoziții finale

7.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni și Condiții, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., pentru care nu a existat intentia administratorului Site-ului de a le efectua. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

7.2. Nici una dintre părţile unui Contract încheiat între Client și Vânzător nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neexecutarea Contractului şi a obligaţiilor lor contractuale, dacă acea neexecutare se datorează unui eveniment considerat în mod rezonabil a fi eveniment de forţă majoră. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va notifica cealaltă parte în scris în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţia acelui eveniment, iar partea care notifică va lua toate măsurile disponibile şi necesare pentru a limita orice efecte adverse posibile ale evenimentului de forţă majoră. În situaţia în care evenimentul de forţă majoră depăşeşte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediată a Contractului.

7.3. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către SC ASIMETRIX STORE S.R.L.  Utilizatorului/Clientului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

7.4. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Contractul încheiat între Vânzător și Client precum şi orice conflict care ar putea apărea între Client/Utilizator și SC ASIMETRIX STORE S.R.L. vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord.

Dacă un Consumator întâmpină probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discută, poate sa ne scrie la adresa asimetrix.store@gmail.com pentru o conciliere internă gratuită 

Consumatorul poate depune o reclamație pentru o problemă nerezolvată cu privire la un produs/serviciu comercializat online prin intermediul platformei de soluționare on-line a litigiilor - ec.europa.eu/consumers/odr. cu mențiunea că atât Vânzătorul cât și consumatorul trebuie ca, mai întâi, să fie de acord asupra soluționării conflictului de către o entitate de soluționare alternativă a litigiilor, prezenta mențiune neconstituind un acord al Vânzătorului în acest sens.

Dacă soluționarea pe cale amiabilă sau alternativă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă din orașul în care are domiciliul consumatorul sau, după caz, în care are sediul SC ASIMETRIX STORE S.R.L., conform prevederilor codului de procedură civilă. Dacă Utilizatorul/Clientul nu se încadrează la categoria ”consumatori”, conflictul va fi soluționat în toate cazurile de către instanța competentă de unde are sediul SC ASIMETRIX STORE S.R.L.

7.5. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

7.6. SC ASIMETRIX STORE S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului și/sau Clientului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

7.7. SC ASIMETRIX STORE S.R.L. are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții fără nici o notificare în prealabil.

Odată cu lansarea unei Comenzi, SC ASIMETRIX STORE S.R.L. înțelege că Utilizatorul/Clientul a citit și înțeles acești ”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Client și confirmată ca acceptată de SC ASIMETRIX STORE S.R.L. are valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta.